INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RØDOVRE KARATESKOLE

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Karateskole.

 

Sted og tidspunkt: Rødovregaard – Loen, fredag den 26. juni 2020 kl. 17:00 – 18:00


Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 5. Indkomne forslag

  1. Vedtægtsændringer (se bestyrelsens forslag her)

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Valg af kasserer (Kristian modtager ikke genvalg).

 8. Valg af suppleant til bestyrelsen

 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 10. Eventuelt

Har du forslag behandling på generalforsamlingen er de meget velkomne, og kan sendes til Torsten på torsten@roedovrekarateskole.dk senest 19. juni.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rødovre Karateskole

 

Nyhedsbrev