Wado-Ryu

Karate har sin oprindelse i Kina, hvor det kaldes Chuan-Fa og opdeles i en nordlig (Pei-Chuan) og en sydlig (Nan-Chuan) retning. Chuan-Fa kom til Japan i 700-tallet og har i århundreder heddet Kenpo (jap.). Fra Okinawa kom i 1920’erne solo-øvelser (Tode-Kata), som blev udviklet efter det klassiske japanske koncept. I 1950’erne spredtes karaten til resten af verden og er i dag en international kampkunst og kampsport.

Wado-ryu Karate-do er den stilart, vi dyrker i Rødovre Karate Skole. Wado-ryu kan med sikkerhed spores tilbage i Japan og videre i Kina til 700-tallet. I år 754 ankom den kinesiske præst Ganzin til Japan og underviste i Todaiji-templet i Nara. Senere underviste hans elev Gantei i Kurama-templet i Kyoto, og denne tempelkunst “Kurama-Bujutsu” lagde grunden til Wado-Ryu. Kurama-ryu Kenpo (boksning) blev bl.a. videreført i Yoshin-Koryu, Yoshin-ryu og Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu.

Shihan Hironori Ohtsuka 10.dan (1892-1982), begyndte at træne Jujutsu som 6-årig og fik i 1921 licens (Menkyo Kaiden) i Shindo-Yoshin-Ryu Jujitzu Kenpo. Han trænede med Okinawamestre som Funakoshi, Mabuni og Motobu, og grundlagde Wado-ryu som stilart i 1934.
Wado-ryu er i dag i Japan og på verdensplan en af de absolut største og mest dominerende stilarter inden for karate. Wado-Kai i Japan tæller godt 400.000 medlemmer, og der er udstedt over 50.000 sortbælte-licenser i stilarten. Som Wado-Ryu fremstår i dag, er det en yderst teknisk betonet stilart, hvor hurtigheden anses for absolut afgørende, og hvor teknikken hovedsageligt sigter på at udvikle teknik for brug i kamp (frikamp). Teknisk er vi i Danmark tilsluttet “Wadokai-gruppen”, som repræsenterer den tekniske standard, som den defineres i japansk Wadokai (JKF-wadokai).
Wado-ryu er stilartens navn – Wado-kai er stilartens organisatoriske betegnelse.